Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.
Na zníženie, alebo na vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečných látok sú určené protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia.

Viac sa dozviete:

Vyhláška MV SR č. 533_2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami NL 

Nebezpečné látky 

Ochrana pred chemickým a biologickým ohrozením

Režimové opatrenia CO na ochranu obyvateľstva

TOPlist