Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

Obrana a bezpečnosť

OBRANA A BEZPEČNOSŤ

Obrana štátu je súhrn opatrení, ktorými Slovenská republika zachováva mier, bezpečnosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc a plní záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z ďalších medzinárodných zmlúv vojenskej povahy.
Obranu štátu tvorí aj súhrn opatrení Slovenskej republiky na boj s terorizmom, ktoré v tejto oblasti vykonávajú spravodajské služby, súdy, prokuratúra, ozbrojené zbory a ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Bezpečnosť je stav, v ktorom je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, základné práva a slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.

Viac sa dozviete:

Rekodifikovaný ustavny_zakon_227_zakon_o_bezpecnosti_statu_verzia_2015.doc

Zákon č.319_2002 Z.z. o obrane SR 

Zákon č.570_2005 Z.z. o brannej povinnosti

Prílohy k zákonu č. 570_2005 Z.z.

Zákon č. 387_2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

 

Vzorová dokumentácia

= podsekcia (zamknuté)

 

Prezentácie

 Krízové stavy štátu (95 KB) 

Úlohy obce podla zákonov 319 a 570.ppt (392 KB) 

 

TOPlist