Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

Informačný systém CO

INFORMAČNÝ SYSTÉM CIVILNEJ OCHRANY tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany.
a) hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti,
b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií.

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA sa vykonáva VAROVNÝMI SIGNÁLMI :

a) VŠEOBECNÉ OHROZENIE dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
b) OHROZENIE VODOU šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
c) Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom  KONIEC OHROZENIA dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovné signály a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

 

Viac sa dozviete:

Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane k 1.7.2016.pdf

Vyhláška MV SR č. 388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok IS CO k 1.2.2013.pdf

 

Vzorová dokumentácia:

= podsekcia (zamknuté)

 

Nedostatky vyskytujúce sa pri zabezpečovaní informačnej služby:

Nedostatky pri zabezpečovaní IS 

Prehľad udalostí 

Pravidelné a nepravidelné informácie v zmysle § 7 Vyhlášky č.388/2006:

Pravidelná informácia - vzor.doc (35 KB)

Hlásenie o vzniku MU - vzor.doc (41 KB)

Informácia pre verejnosť v zmysle §15a Zákona o CO:

http://okrobukn.wbl.sk/informacie_obcanom_o_civilnej_ochrane_09_2016.rtf

Pokyn GR Sekcie IZKM MV SR na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu a stanovenie podmienok odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany:

POKYN GR SEKCIE IZKM MVSR.pdf (187 KB) 


TERMÍNY PRESKÚŠANIA SIRÉN V ROKU 2018

 

12.1.

9.2. 9.3. 13.4. 11.5. 8.6. 13.7. 10.8. 14.9. 12.10. 9.11. 14.12.

Preskúšanie sirén sa vykonáva 2-minútovým stálym tónom sirén od 12,00 do 12,02 hod.  po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

 

UMIESTNENIE SIRÉN V OKRESE KOMÁRNO

 

 

UMIESTNENIE SIRÉN V MESTE KOMÁRNO

TOPlist