Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

MATERIÁL CIVILNEJ OCHRANY sú hnuteľné veci obstarané spravidla z prostriedkov štátneho rozpočtu a určené na zabezpečovanie hlásnej služby a informačnej služby civilnej ochrany, úloh plnených jednotkami civilnej ochrany, ako aj prostriedky individuálnej ochrany obyvateľstva.

 Viac sa dozviete:

Vyhláška MV SR č. 314_1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom CO

Usmernenie MV SR č.3/XXVI/3 na vykonávanie kontroly skladovania materiálu CO.doc (62 KB)   

Usmernenie MV SR č.4/XXVI/3 na odmeňovanie skladníkov materiálu CO.doc (120 KB)

Prostriedky in dividuálnej ochrany

 Detský ochranný vak DV-65

 Detský ochranný vak DV-75

Lícnica ochrannej masky CM-3

Lícnica ochrannej masky CM-3-3h

Lícnica ochrannej masky CM-4

Ochranná maska DM-1

Ochranné rúško OR-1

Malý ochranný filter typ MOF

Malý ochranný filter typ MOF-2

Malý ochranný filter typ MOF-4

 

Obrázky ďaľšieho materiálu si pozrite v súbore "PIO.zip"

 

Viac sa dozviete:

PIO.zip (852 KB) 

Pomôcka pre skladnikov CO (30 KB) 

Dokumentácia skladu CO (80 KB) 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist