Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.12.2018 13:21:01 

Odbor krízového riadenia

KOLEKTÍVNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA -  pozostáva z ukrytia a z evakuácie.

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí.

Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.
 

Viac sa dozviete:

Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane k 1.7.2016.pdf

Vyhláška MV SR č. 532_2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stav.tech. požiadaviek a tech. podm. zariadení CO 

Vyhláška MV SR č. 328_2012 Z.z. o evakuácii.docx (32 KB)

Vzorová dokumentácia:

Menovací dekrét.docx (17 KB)

Štatút evakuačnej komisie.rtf (71 KB)

Plán evakuácie_vzor.rtf (967 KB)

TOPlist